Paylaş:
16 Ağustos 2023
Paylaş:

Neredeyse tamamen daha yüksek buğday tahmini nedeniyle, 2022/23 küresel toplam tahıl (buğday ve iri taneli tahıllar) üretim tahmini bir önceki aya (m/m) göre 2 milyon ton (mt) artarak 2.252 milyon oldu. Tüketim görünümü, özellikle buğday için yapılan yukarı yönlü revizyonla 3 milyon ton artırılırken, sezon sonu stokları (ilgili yerel pazarlama yıllarının toplamı) bir öncekinden 1 milyon daha düşük ve 584 milyon olarak belirlendi. Konseyin ticaret tahmini, beklenenden daha güçlü mısır sevkiyatları nedeniyle biraz artmıştır. 2023-24 pazarlama yılında üretimde öngörülen önemli bir artışa rağmen, küresel toplam tahıl nihai stoklarının yedinci yıl üst üste azalması bekleniyor.

 

Mısır ve arpadaki artışlar da dahil olmak üzere, 2023/24 toplam tahıl üretim projeksiyonu bir önceki yıla göre 7 milyon ton artarak 2.291 milyon tona yükselmiştir. Arz artışı, çoğunlukla yem amaçlı olmak üzere daha fazla kullanım tarafından absorbe ediliyor. Ancak yine de 581 mt olarak belirlenen bitiş stokları için biraz daha büyük bir projeksiyona izin veriyor. Buğday, mısır ve sorgum için yapılan kesintiler de dahil olmak üzere, toplam ticaret bir önceki aya göre daha düşük revize edildi.

 

Güney Amerikalı üreticiler için yapılan ayarlamaları yansıtan dünya soya fasulyesi üretiminin bir önceki aya göre değişmediği görülüyor. Tüketimin daha da aşağı çekilmesiyle, stoklar aylık bazda 2 mt artarken, ticaret marjinal bir artışla sabitlendi. 2023/24 üretim görünümü 2 mt artırılırken, açılış stokları rakamlarının yükselmesi de alım ve stok tahminlerini yükseltti. Ticaretin aylık bazda kısmi bir artışla 174 mt (+yüzde 3) olması bekleniyor.

 

Endonezya'ya potansiyel büyük sevkiyatlara bağlı olarak, 2023 (Ocak/Aralık) pirinç ticaretinin aylık bazda hafif artışla yaklaşık 53 mt olması bekleniyor. 2023/24 için beklentiler Mart ayına kıyasla çok az değişti; taşınan stoklardaki mütevazı düşüşle birlikte, toplam sezon sonu stokları bir önceki aya kıyasla sadece bir miktar azalarak 174 mt ile yıllık bazda (y/y) 2 milyon artış gösterdi. İşlem hacimlerinde artış beklentileri korunmaktadır.

 

IGC Tahıl ve Yağlı Tohumlar Endeksi (GOI), pirinç dışındaki bileşenlerinin çoğunda yaşanan düşüşlerle bir önceki aya göre yüzde 3 oranında gerileyerek bir yıl öncesine göre beşte birden fazla düşüş gösterdi.

 

Toplam tahılda karışık eğilimler

 

Mısır (-71 milyon) ve sorgumdaki (-3 milyon) düşüşlerin daha büyük buğday (+22 milyon), arpa (+8 milyon) ve yulaf (+4 milyon) mahsullerine ağır basması nedeniyle, 2022/23 döneminde toplam tahıl (buğday ve iri taneli tahıllar) üretimi yıllık %2 düşüşle 2.252 milyon tona geriledi. Başta mısır olmak üzere genel talepteki düşüşe rağmen arzdaki nispeten daha sert düşüş, kapanış stoklarının art arda altıncı yılda da daralarak 584 milyon tona (yüzde -2) gerilemesinin beklendiği anlamına geliyor.

 

Özellikle mısırda öngörülen güçlü toparlanmayla desteklenen 2023/24 tahıl üretiminin 2.291 milyon tona (+yüzde 2) ulaşarak 2021/22 rekoruna aşağı yukarı eşit olacağı tahmin ediliyor. Toplam kullanımın 2.293 mt'a yükselmesi ve yıllık yüzde 1'lik büyümenin son dönemdeki ortalamaya benzer olması bekleniyor. Buğdaydaki bir miktar daralmanın da etkisiyle küresel stokların 2014/15'ten bu yana en düşük seviyeye inerek 581 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Toplam ticaretin üst üste üçüncü yılda da düşerek 407 milyon tona (yüzde -1) gerilediği görülüyor.

 

Brezilya'daki büyük rekoltenin diğer ülkelerdeki düşüşleri fazlasıyla telafi etmesiyle, 2022/23 dünya soya fasulyesi üretiminin yıllık yüzde 4 artacağı tahmin ediliyor. Bazı önemli tüketicilerde rekor alımlar görülürken, Arjantin'deki keskin daralma - yoğun ithalata rağmen kullanımın 366 milyon ton ile yıllık bazda sabit kaldığı anlamına geliyor. Ticaretin sağlam bir şekilde genişleyeceği tahmin ediliyor (yıllık +%8). Üç ana sektör için öngörülen artışlarla birlikte, 2023/24'te rekor bir dünya üretimi öngörülürken, Asya ve Amerika'daki artışlarla birlikte toplam kullanımın yeni bir zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor. Stok birikimi beklenirken, ticaret yeni bir zirveye ilerleyebilir.

 

Asya ve Amerika'daki daha küçük hasatları yansıtan küresel pirinç üretiminin 2022/23'te yıllık 6 mt daralacağı öngörülüyor. Tüketimin de bir miktar gerilemesi beklenirken, stokların büyük ölçüde daha az taşınan ürünler nedeniyle daralması bekleniyor. 2023/24 için yapılan tahminler, Asyalı üreticilerin potansiyel olarak daha büyük çıkışlarıyla bağlantılı olarak dünya üretiminde yeni bir zirveye doğru toparlanmaya işaret ediyor. Genişleyen gıda talebi toplam kullanımda bir toparlanmayı etkileyecek olsa da, daha büyük mahsul, büyük ihracatçılar da dahil olmak üzere mütevazı stok artışlarına olanak sağlayacaktır. Afrika'dan gelen taleple ticaretin yıllık 1 milyon ton artacağı tahmin ediliyor.

 

Daha büyük bir küresel rekolte ve iyileşen stoklara bağlı olarak, dünya mercimek alımının 2022/23'te sağlam bir şekilde toparlanacağı ve ticaretin artan Asya talebiyle 4,3 milyon tona (4,1 milyon) çıkacağı öngörülüyor. Kanada ve Hindistan'daki potansiyel artışlara bağlı olarak, küresel üretimin 2023/24'te yıllık bazda yaklaşık yüzde 5 daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Tüketimde artış beklenirken, ticaret hacimlerinde hafif bir gerileme olabilir.

 

Pazar özeti

 

Ağırlıklı olarak ortalama soya fasulyesi ihracat değerlerindeki gerilemenin etkisiyle, ancak arpa, buğday ve mısırın da zayıflamasıyla, IGC GOI yüzde 3 düşerek Mart ayı sonunda yaklaşık 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Çoğu ihracat fiyatının Nisan ayında zayıflamasıyla, IGC GOI buğday alt endeksi son beş haftada net yüzde 2 azaldı ve yıllık bazda yüzde 29 düştü. Dünya buğday sezon sonu stoklarının 2023/24'te bir önceki yılın zirvesine göre hafif bir düşüş göstereceği, ancak Çin dışındaki stokların son on yılın en düşük seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

 

IGC GOI mısır alt endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş gösterdi. ABD değerleri kısmen yenilenen Çin talebiyle yükselirken, Ukrayna ve Arjantin'deki kotasyonlar genel olarak daha yumuşak seyretti. AB'deki çiftçilerin 2023/24 sezonu için kolza tohumu ekim alanlarını genişleteceği ve bu alanın son yılların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Raporlar, mahsullerin kıştan genel olarak iyi koşullarda çıktığını ve üretimin yıllık bazda arttığını gösteriyor.

 

IGC GOI pirinç alt endeksi, büyük ölçüde Endonezya'dan gelen güçlü talep beklentilerine bağlı olarak, Asya genelinde net artışlarla bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi. Arazi genişlemesinin çok az olduğu ve rekoltenin bir önceki sezona göre büyük ölçüde değişmeyeceğinin tahmin edildiği bir ortamda, dünya çavdar üretiminin yıllık bazda büyük ölçüde sabit kalacağı düşünülüyor. IGC GOI soya fasulyesi alt endeksi, başta Brezilya olmak üzere Güney Amerika'daki zayıf ihracat kotasyonlarının etkisiyle net yüzde 5 geriledi.

 

Yayın: Milling and Grain desteği ile