Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği DESMÜD

Türkiye’deki imalatçılar bir araya gelerek bir sivil toplum örgütü kurmuşlardır.

 

Dünyadaki mevcut sayısal birinciliğini devam ettirmek, büyük bir güç olmak ve toplu hareket etmek için böyle bir birliktelik ortaya çıkmıştır. Sektör ile alakalı olarak Ar-Ge çalışmaları, teknolojik gelişmeler ve düzenlenecek fuar ve benzeri etkinlikler platformumuz üzerinden paylaşılacaktır.

Misyon

Ulusal sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.

Vizyon

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden Makina İmalat Sektörünün, kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir tepe organizasyon olmak”tır.