Paylaş:
02 Mayıs 2024
Paylaş:

Dernek Başkanımız Sayın Zeki Demirtaşoğlu İDMA 2024 Fuar'ına katılarak, yaptığı açılış konuşmasında derneğin son dönemdeki faaliyetleri ve gelecek hedeflerine değindi. Katılımcılara hitap eden Demirtaşoğlu, dernek olarak eğitime verdikleri öneme ve bu alandaki çalışmalarına vurgu yaptı.

 

Demirtaşoğlu, konuşmasının başında derneğin sektördeki eğitimi teşvik etmek amacıyla dernek olarak yürütülen projeleri anlattı. DESMÜD'ün, sektör çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için çeşitli eğitim programları düzenlediğini belirtti. Özellikle teknoloji ve otomasyon alanında verilen eğitimlerin sektörün gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Demirtaşoğlu, bu sayede çalışanların işlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yapabildiklerini ve sektör paydaşlarının da kalifiye eleman bulmada sıkıntı yaşamalarının giderilmesi konusunda çalışıldığını söyledi.

 

Ayrıca, genç nesillerin sektöre ilgisini artırmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıldığını ve staj programları düzenlendiğini ifade etti. Demirtaşoğlu, derneğin gençlere sektörü tanıtmak ve onların kariyerlerini bu alanda inşa etmelerine yardımcı olmak için çeşitli etkinlikler organize ettiklerini aktardı. Eğitim ve staj programlarının sektörün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Demirtaşoğlu, bu çalışmalar sayesinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.