Paylaş:
19 Ocak 2024
Paylaş:

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Davos’taki Ekonomi Forumu Toplantısı'nın en öndeki konularından biri olarak ele alınan, Yapay Zekâ (YZ; Artifical Intelligence, AI) uygulamalarının değirmen sektörü üreticileri tarafından da uzun zamandır çok yakından ilgiyle izlendiğini ve üye firmaları tarafından da kullanılmakta olduğunu belirterek, yapay zekâ konusunda açıklamalarda bulundu.

 

Yapay zekâ; insan zekasının bilgisayar yazılımları tarafından yönetilen sezgisel bir taklidi olup bugün bu bilgisayar yazılım şifreleri, yani yapay zekâ, bulut temelli olarak işletme uygulamalarından tüketici uygulamalarına kadar her alanda yer almaktadır. Ancak, bugün en çok bilinen yapay zekâ uygulaması olan ChatGPT bile yapay zekanın sadece çok sınırlı bir bölümünü kullanmaktadır.

 

Yapay zekâ, tanımlanmış insan zekasının bir makine tarafından taklit edilerek gereken görevleri yerine getirmesidir. Bu görevler, basitten daha karmaşığa kadar uzanabilmektedir. Yapay zekânın amacı, insan bilişsel zekâsının taklit edilmesidir. Günümüzde, araştırıcı ve geliştirici bilim insanları, öğrenme, sorgulama ve algılamayı taklit etme konusunda şaşırtıcı bir hızla ilerlemekte, böylelikle yapay zekâ teknolojisi de gittikçe daha da gelişmektedir. Bazı insanlar, bu yenilikçi kişilerin, yakında insanların herhangi bir konuyu öğrenme veya değerlendirme kapasitesini aşan sistemler geliştirebileceğini düşünürken, ötekiler tüm bilişsel faaliyetlerin, insan deneyimine tabi olan değer yargılarıyla örülü olması nedeniyle, şüpheciliklerini devam ettirmektedirler.

 

İdeal yapay zekâ, yapay zekanın belirli bir amaca yönelik işlemleri yapacak şekilde özgünleşmesidir. Yapay zekanın alt setlerinden biri olan mekanik öğreniş ise, bilgisayar programlarının, insan tarafından herhangi bir yol gösterilmeden, yeni verileri kendiliğinden öğrenerek uygulamasıdır. Bu gibi derin öğrenme teknikleri, çok miktardaki metin, resim, grafik ya da video gibi gruplanmamış verilerin otomatik olarak öğrenilmesini sağlamaktadır.

 

Teknoloji ilerledikçe, yapay zekayı tanımlayan önceki ölçütler de geçerliliğini yitirmektedir. Örneğin, temel işlevleri hesaplayan ya da optik karakter tanıma yoluyla metni tanıyan makinelerin yaptıkları işler artık, yapay zekanın bir işlevi olarak düşünülmemekte, normal bir bilgisayar işlevi olarak kabul edilmektedir.

 

Yapay zekâ uygulamalarının sonsuz olduğu artık görülmektedir. Bu teknoloji zamanla birçok farklı sektöre ve endüstriye uygulanabilecektir. Örnek vermek gerekirse; bugün yapay zekâ, sağlık sektöründe ilaç dozlarını önermek, tedavileri belirlemek ve ameliyathanedeki cerrahi prosedürlere yardımcı olmak, bankacılık ve finans alanında olağandışı banka kartı kullanımı ve büyük hesap mevduatları gibi faaliyetleri tespit etmek ve işaretlemek gibi uygulamalarda şimdiden yer almaktadır. Hatta bu konuda ortak çalışmalar da gittikçe artmaktadır. Örneğin; META ve IBM, yapay zekayı daha etkin kullanmak için bir şirket bile kurmuşlardır. 

 

Yapay zekâ; makine tasarım ve üretimlerinde matematik, bilgisayar bilimi, dilbilim, psikoloji ve daha fazlasını temel alan disiplinler arası bir yaklaşımla çalışır. Yapay zekaya sahip öteki makine örnekleri arasında satranç oynayan bilgisayarlar ve sürücüsüz arabalar yer almaktaıdr. Bu makinelerin her biri, her bir eylem nihai bir sonucu etkileyeceğinden, tüm eylemlerini tartarak çalışırlar. Örneğin yapay bir zeka bilgisayar sistemi, sürücüsüz otomobiller için, tüm dışsal verileri gözönüne alarak, çarpışmaları önleyecek hesaplamalar yapıp uygular.

 

Değirmencilikte de yapay zekâ, bugün için gittikçe daha da fazla kullanılmaktadır. Öğütme sonucunda yüksek kaliteli mamullerin elde edilmesi; akıllı izleme, teşhis, gerçek zamanlı bir değerlendirme, üretim optimizasyonu, hammadde yönetimi, makine öğrenimi ve güçlü veri araçları kullanımı ile mümkündür. Bunlara yapay zekâ tabanlı algoritmaların da dahil edilmesiyle, öğütme işleminin karmaşık işlemleri mükemmel sonuçlar elde edilebilecek şekilde gerçekleştirebilmektedir. Yapay zekaya dayalı bu yaklaşımlar, buğday dışındaki bitkilerin öğütülmesinde ve değerli madenleri ayrıştırma işlemlerinde de kullanılmaktadır.