Paylaş:
28 Eylül 2021
Paylaş:

Sayın Bakan da bu konuda bir çalışma grubu kurdurduğunu, mevcut adaletsizliklerin önüne geçilmesi ve iş hayatının, üretim ve ihracatın sürekliliği için elinden geleni yapacağını, haksız uygulamaların da düzeltileceğini beyan etmiştir.